อกาเต็นท์ผ้าใบ

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

อกาเต็นท์ผ้าใบ

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

อกาเต็นท์ผ้าใบ

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

บริษัท อกา แคนวาส จำกัด

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

อกาเต็นท์ผ้าใบ

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

อกาเต็นท์ผ้าใบ

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

บริษัท อกา แคนวาส จำกัด

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

AKA Canvas Co., Ltd.

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

AKA Canvas Co., Ltd.

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ และเต็นท์อุโมงค์ ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานเลี้ยง ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ

สินค้าและบริการ

เต็นท์ผ้าใบ

รับออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์อุโมงค์ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ให้เช่า รวมถึงบริการเปลี่ยนผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ …

อุปกรณ์จัดงานเลี้ยง

บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดเลี้ยง ชุดจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนให้เช่า เช่าทั้งชุดหรือเช่าแยก โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอี้นวมให้เช่า โต๊ะลงทะเบียน เวที ฟลอร์ พื้นยกสูง พัดลม และพัดลมไอน้ำให้เช่า แอร์ เครื่องปรับอากาศให้เช่า …

แอร์ พัดลม พัดลมไอน้ำ

บริการให้เช่าแอร์ ให้เช่าเครื่องปรับอากาศ พัดลมให้เช่า พัดลมไอน้ำให้เช่า มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับจัดงานเลี้ยง จัดงานอีเวนท์ ภายในและภายนอกสถานที่ เหมาะกับเต็นท์ผ้าใบติดแอร์ เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว …

AKA Canvas Co., Ltd.
บริษัท อกา แคนวาส จำกัด
อกาเต็นท์ผ้าใบ
อกาเต็นท์ผ้าใบ (บริษัท อกา แคนวาส จำกัด) รับออกแบบ ผลิต จำหน่าย และให้เช่าเต็นท์ผ้าใบทุกชนิด มีเต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ เต็นท์อุโมงค์ และเต็นท์ตลาดนัด รวมถึงบริการเปลี่ยนผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ บริการให้เช่าเวที ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานพิธีต่างๆ ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้สำหรับจัดงานเลี้ยง เวที ฟลอร์ พื้นยกสูง และให้เช่าแอร์และพัดลมไอน้ำ โดยทีมช่างผู้ชำนาญและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์

สามารถสั่งผลิตตามรูปแบบ ขนาดความกว้างและความยาว ได้ตามความต้องการของลูกค้า

เหตุผลที่เลือกเต็นท์ผ้าใบของ อกาเต็นท์ผ้าใบ

1 ทีมงาน อกาเต็นท์ผ้าใบ มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเต็นท์ผ้าใบกว่า 20 ปี
2 เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ในการผลิตเต็นท์ผ้าใบ
3 ทีมงาน อกาเต็นท์ผ้าใบ สามารถออกแบบและผลิตเต็นท์ผ้าใบได้ทุกแบบ ทุกขนาดและทุกสี
4 มีการวางแผนงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ ผลิตเต็นท์ผ้าใบ ตลอดจนการติดตั้ง เพื่อคุณภาพของเต็นท์ผ้าใบ
5 ทีมงาน อกาเต็นท์ผ้าใบ มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่งมอบงานเต็นท์ผ้าใบตลอดจนการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบให้ตรงต่อเวลาที่นัดหมาย
เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ จากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน

ผลงาน อกาเต็นท์ผ้าใบHSBC BWF World Tour Finals 2022
ศึกการแข่งขันแบดมินตัน เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2022 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพฯ วันที่ 7-11 ธค. 2565 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ จาก อกาเต็นท์ผ้าใบงาน’เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี ’65 2-11 ธ.ค.
งาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2565 วันที่ 2-11 ธ.ค. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ งานประจำปีของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ด้วยบริการเต็นท์ผ้าใบจาก อกาเต็นท์ผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งขนาดใหญ่ยักษ์ และเต็นท์ผ้าใบติดแอร์ขนาดใหญ่ท็อปส์ คลับ พระราม 2
Tops CLUB พระราม 2 ซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีก มีทั้งของแห้ง ของสด อาหารปรุงสด และเบเกอรี่ สินค้าแบรนด์นอกเกือบ 95% ที่รับประกันความพรีเมียม Tops CLUB ไว้วางใจใช้ เต็นท์อุโมงค์ เต็นท์ยืดหดได้ จาก อกาเต็นท์ผ้าใบสวนไทรโยค รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
วันที่ 8-9 กันยายน 2565 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ภายในเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งขนาดใหญ่ 10×25 เมตร โปร่งแสง มองเห็นบรรยากาศสบายๆ ภายนอกบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 พิธีเปิดบ้าน OPEN HOUSE บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) นอกจากเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งขนาดใหญ่ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์สำหรับงานจัดเลี้ยง สัมมนา เต็นท์งานพิธีต่างๆ แล้ว อกาเต็นท์ผ้าใบ ยังมีโต๊ะให้เช่า เก้าอี้ให้เช่า เรียกได้ว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจร
ตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจร เลือกใช้เต็นท์อุโมงค์จาก อกาเต็นท์ผ้าใบ เต็นท์อุโมงค์เป็นเต็นท์ยืดหดได้ เก็บได้สะดวกไม่เปลืองพื้นที่ สำหรับใช้เป็นเต็นท์อุโมงค์ทางเดิน กันฝน กันแดดพิธีเปิด สวนกีฬากมล FBT หนองจอก กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2565
พิธีเปิด สวนกีฬากมล สปอร์ต พาร์ค FBT เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งขนาด 30×60 เมตร เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่จาก อกาเต็นท์ผ้าใบ สามารถรองรับงานขนาดใหญ่ได้สบายนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ท ปาร์ค จังหวัดระยอง
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) จังหวัดระยอง วันที่ 31 มีนาคม 2565โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 พิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า” ถนนร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ด้วยเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งภายในติดแอร์ เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ 30×50 เมตร จาก อกาเต็นท์ผ้าใบสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ
Siam Premium Outlets Bangkok
เต็นท์อุโมงค์ เป็นเต็นท์ยืดหดได้ จัดเตรียมไว้เพื่อกันฝนให้กับลูกค้าที่ มาช้อป มาชิม ที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ในช่วงฤดูฝน เป็นเต็นท์ที่สามารถจัดเก็บได้สะดวก ไม่เปลืองเนื้อที่ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เตรียมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน ด้วยเก้าอี้เช่า เก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมจำนวน 1000 ตัว จากอกาเต็นท์ผ้าใบบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Kohler (Thailand) Co.,Ltd.
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งขนาดใหญ่ เต็นท์โกดังขนาดใหญ่ ขนาด 10×15 เมตร จำนวน 15 หลัง เต็นท์คุณภาพจาก อกาเต็นท์ผ้าใบ ผู้ผลิตเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ เต็นท์โกดังให้เช่าบริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
C S Steel Product Co.,Ltd.
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งขนาดใหญ่ เต็นท์โกดังขนาดใหญ่ เต็นท์คุณภาพจาก อกาเต็นท์ผ้าใบ ผู้ผลิตเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ เต็นท์โกดังให้เช่าบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม)
Goldenline Business Co.,Ltd.
เต็นท์ทรงโค้งขนาดใหญ่ ขนาด 7,200 ตารางเมตร เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19โรงแรมโอเชี่ยน มาริน่า ยอชท์ คลับ
Ocean Marina Yacht Club Hotel
โรงแรมหรู วิวท่าจอดเรือยอชท์สวยๆ ริบทะเลสัตหีบ กับเต็นท์ฟูจิทรงสวยเข้ากับบรรยากาศ เต็นท์ฟูจิจาก อกาเต็นท์ผ้าใบบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
เต็นท์อุโมงค์ เต็นท์ยืดหดได้ สั่งทำได้ทุกขนาดและความยาว จาก อกาเต็นท์ผ้าใบ ผู้ผลิตเต็นท์ผ้าใบ ออกแบบเต็นท์ผ้าใบ และให้เช่าเต็นท์ผ้าใบบริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
Ansell (Thailand) Co.,Ltd.
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งขนาด 18x18x6.5 เมตร จาก อกาเต็นท์ผ้าใบ ผู้ผลิตเต็นท์ผ้าใบ ออกแบบเต็นท์ผ้าใบ และให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ


tgif_logo
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
พิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร วันที่ 13 ธันวาคม 2563 มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในปี 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง


tgif_logo
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563กองบัญชาการกองทัพบก
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพบก ให้การต้อนรับ พล.อ.เจมส์ ซี.แมคคอนวิลล์ ผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) รวมถึงการใช้เต็นท์อุโมงค์ของ อกาเต็นท์ผ้าใบ ในการทำทางเดินป้องกันเชื้อ ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
โรงงานผลิตและส่งออกสินค้าแปรรูปจากมะพร้าว เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์โกดังเก็บสินค้าขนาด 10×20 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 4 หลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาสมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ มีประตูเปิดปิดแบบบานเลื่อน เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยง งานสัมนา เป็นเต็นท์เก็บของ เต็นท์โกดังบริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เต็นท์อุโมงค์ยืดหดได้ เป็นเต็นท์ยืดหดได้ สำหรับเชื่อมทางเดิน เต็นท์อเนกประสงค์พับเก็บหรือหดให้สั้นลงได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้สะดวกเพราะเป็นเต็นท์ที่มีล้อเลื่อนบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เต็นท์โกดังทรงโค้ง ขนาด 5x12x4 เมตร จำนวน 11 หลัง, เต็นท์โกดังทรงโค้ง ขนาด 10x20x4 เมตร จำนวน 6 หลัง, เต็นท์โกดังทรงโค้ง ขนาด 10x40x4 เมตร จำนวน 16 หลัง


งานเทศกาลอาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ เฟอร์นิเจอร์และสัตว์เลี้ยง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี วันที่ 13-22 มีนาคม 2563 ด้วยเต็นท์ขนาด 10 x 400 เมตร , เต็นท์ขนาด 5 x 12 เมตร 8 หลัง และเต็นท์ขนาดกลาง 3 x 6 เมตร อีกกว่า 20 หลัง ผลงาน อกาเต็นท์ผ้าใบ
(หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 งานเทศกาลอาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ เฟอร์นิเจอร์และสัตว์เลี้ยง จึงถูกระงับการจัดงานหลังจากการติดตั้งเต็นท์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว)


งานเทศกาลอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ชลบุรี วันที่ 28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 ด้วยเต็นท์ขนาด 10 x 570 เมตร , เต็นท์ขนาด 8 x 120 เมตร และเต็นท์ขนาดเล็ก 3×3 เมตร อีกกว่า 30 หลัง ผลงาน อกาเต็นท์ผ้าใบ


อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในผลงานของทีมงาน อกาเต็นท์ผ้าใบ ในการเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 และทรงร่วมประกอบพิธีมิสซา ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562Singapore International School of Bangkok
โรงเรียนนานาชาติ สิงคโปร์กรุงเทพ
รามคำแหง 39 กรุงเทพฯNue Noble Srinakarin-Lasalle
บางพลี สมุทรปราการบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 


โรงเรียนนานาชาตินิสท์ (NIST INTERNATIONAL SCHOOL)


tgif_logo
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562บริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) จำกัด
เต็นท์โกดังขนาด 10×20 เมตร จำนวน 19 หลังบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
เต็นท์โกดังขนาด 6×60 เมตร จำนวน 3 หลังไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5
จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
13-14 กันยายน 2562อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผลงานเต็นท์อุโมงค์ขนาดใหญ่ของ อกาเต็นท์ผ้าใบ เต็นท์อุโมงค์ผ้าใบอเนกประสงค์ พับเก็บได้เมื่อไม่ต้องการใช้ เคลื่อนย้ายได้สะดวก แข็งแรงไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
4 สิงหาคม 2562บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
Rightman Co., Ltd.
บริษัทรับจัดงานด้าน Event, Exhibitions, Museums อย่างมืออาชีพงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 52
เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ
2-11 สิงหาคม 2562การแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลก 2019
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คืนสู่เหย้าชาวมวยไทย ร้อยรวมใจถวายราชสดุดีองค์ราชัน
21-28 กรกฎาคม 2562
ณ. การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมากงานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี
วันที่ 14 มิถุนายน 2562


งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 เขตประเวศ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562“ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หลังตลาดสามย่าน ซอยจุฬาฯ 26 เขตปทุมวัน“ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” เขตประเวศ
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ราม 2 ไนท์บาร์ซาร์ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ“ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” เขตบางกะปิ
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ลานหน้าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมหาพุทธาภิเษก พระมิ่งมงกุฏศรีศากยมุนีโคดม
วัดศรีมิ่งมงคลวราราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เต็นท์ขนาด 18×50 ม. 2 หลัง เต็นท์ขนาด 5×12 ม. 20 หลัง เก้าอี้พลาสติกขาว 4,000 ตัว และ พัดลม 44 ตัว


tgif_logo
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


tgif_logo
Asiatique the Riverfront กับโครงการ ”ฝัน ฝ่า ฝน”
วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น การกุศลเพื่อโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ


tgif_logo
กลับมาอีกครั้ง TGIF market @ Central World
งานที่สายช้อปสายชิมต้องไม่พลาด ช้อปสินค้ากว่า 170 แบรนด์ ชิมได้ถึง 80 ร้าน ชิลชิล เย็นสบายในเต็นท์ผ้าใบติดแอร์ เต็นท์ตลาดนัดติดแอร์ ผลงาน อกาเต็นท์ผ้าใบ 4-6 สค. 60 ณ ลาน Central World


งานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115 ปี
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เต็นท์ผ้าใบขนาด 20×24 ม. และเต็นท์ผ้าใบขนาด 6×12 ม. 4 หลัง สนามหญ้าเทียมพื้นที่ 900 ตรม. และ ปูพรหมพื้นที่ 1,248 ตรม.


พิธีเปิดโครงการบรรเทาอุทกภัยจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลองภักดีรำไพ อ.เมือง จ.จันทบุรี วันที่ 19 พ.ค. 2560 ด้วยเต็นท์ผ้าใบขนาดเล็กและใหญ่จำนวน 45 หลัง เก้าอี้พลาสติกจำนวน 1500 ตัว เก้าอี้นวมจำนวน 600 ตัว แอร์ 10 ตัน จำนวน 18 ตัว และพัดลมไอน้ำจำนวน 82 ตัว


ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
วันที่ 20-24 เมษายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ 3 หลัง ขนาดกลางและเล็ก 63 หลัง เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ขนาดกลางพร้อมประตูบานสวิง 13 หลัง ใช้เวลาในการติดตั้ง 5 วัน ด้วยทีมงานมืออาชีพบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องสำหรับตกแต่งบ้าน สั่งซื้อเต้นท์คลังสินค้าผ้าใบ เต็นท์แวร์เฮาส์สีชมพูขนาด 5X12 เมตร จำนวน 200 หลัง เพื่อติดตั้งให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อ.ต.ก.)
หรือที่เรียกกันติดปากว่า ตลาด อ.ต.ก. ซึ่งเปิดมานานกว่า 30 ปี เป็นแหล่งรวมของดี ของอร่อย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย เลือกใช้เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งขนาด 5×12 เมตร จำนวน 6 หลัง จาก อกาเต็นท์ผ้าใบ


tgif_logo
Yesterland by TGIF market @ Central World
งานช๊อปแห่งปีที่รวบรวมร้านค้าชั้นนำกว่า 170 ร้านมาไว้ที่นี่ 25-27 พย. 59 ณ ลาน Central World


TFEST_logo
The Garden of TFEST (TGIF) @ BTS ทองหล่อ
บริเวณ Fragrant Park ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ ซอยสุขุมวิท 36 ตลาดยามเย็นสุดชิคแห่งใหม่ ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้ที่ชอบ ชม ชิม แชะ ชิลล์ แบบเย็นสบายกับเต้นท์ผ้าใบติดแอร์ขนาด 15×55 เมตร ผลงาน อกาเต็นท์ผ้าใบ


มหาชนก
งานการแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระมหาชนก
(Mahajanaka The Phenomenon Live Show)
ละครเพลงประกอบ แสง สี เสียง สุดอลังการ ณ เวทีกลางทะเลสาบ สวนเบญจกิติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 1-20 ธ.ค. 57 ด้วยจำนวนที่นั่ง 10,000 ที่นั่ง จาก อกาเต็นท์ผ้าใบ ผู้ให้เช่าเก้าอี้ที่มีเก้าอี้ให้เช่ามากถึง 10,000 ที่นั่ง


ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม หรือที่เรียกกันติดปากว่า ตลาดนายกฯ ตลาดสุดฮอตที่กำลังมาแรง อีกหนึ่งผลงานของ อกาเต็นท์ผ้าใบ


siam-cement-group-logo
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เต็นท์โกดังผ้าใบขนาดใหญ่ยักษ์ทรงโค้งขนาด 40×30 เมตร สูง 6 เมตร


SCG_Logo
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
จัดเต็มกับเต็นท์โกดังผ้าใบทรงโค้งมีชายคา ขนาด 19×55 เมตร สูง 6 เมตร

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ป้ายกำกับ
จำหน่ายเต็นท์ผ้าใบ ผลิตเต็นท์ผ้าใบ พัดลมให้เช่า พัดลมไอน้ำให้เช่า อกาเต็นท์ผ้าใบ อุปกรณ์จัดงานเลี้ยง อุปกรณ์จัดเลี้ยง เก้าอี้ให้เช่า เช่าเต็นท์ เต็นท์ เต็นท์คลังสินค้า เต็นท์คลังสินค้าผ้าใบ เต็นท์ตลาดนัด เต็นท์ติดแอร์ เต็นท์ติดแอร์ให้เช่า เต็นท์ผ้าใบ เต็นท์ผ้าใบขายของ เต็นท์ผ้าใบติดแอร์ เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เต็นท์ผ้าใบโกดังขนาดใหญ่ เต็นท์ผ้าใบโกดังเก็บสินค้า เต็นท์ผ้าใบให้เช่า เต็นท์อุโมงค์ เต็นท์เก็บสินค้า เต็นท์เก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์เช่า เต็นท์แวร์เฮาส์ เต็นท์แวร์เฮาส์ผ้าใบ เต็นท์โกดัง เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์โกดังเก็บสินค้า เต็นท์โกดังเก็บสินค้าผ้าใบ เต็นท์ให้เช่า แอร์ แอร์ให้เช่า โต๊ะลงทะเบียน โต๊ะให้เช่า โรงเรือนผ้าใบ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ ให้เช่าอุปกรณ์จัดเลี้ยง ให้เช่าเก้าอี้ ให้เช่าเต็นท์ ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ ให้เช่าแอร์ ให้เช่าโต๊ะ